Foto: Kristianne Marøy

Endring i adgangen til å fakturere bispedømmekontorene fra firma/enkeltpersonforetak

Behov for avklaring

Praksis med fakturering av enkelttjenester fra firma/enkeltpersonforetak har vært utøvd noe forskjellig i de ulike bispedømmene og det har foreligget behov for en avklaring. Kirkerådet har drøftet problemstillingen i sine styringssamtaler med alle bispedømmene, og Kulturdepartementet har bedt Skattedirektoratet om avklaring på flere tema i denne praksisen.

Den konklusjon som ble trukket av Kirkerådet ble gjort kjent for Presteforeningen i kontaktmøte 06.09.17.
I referat fra kontaktmøtet heter det bl.a.
–  Det er enighet* om at avtaler med og utbetaling til slike enkeltmannsforetak skal avvikles og ingen nye skal opprettes.
Lovlighetsspørsmålet rundt slike enkeltmannsforetak er ikke avklart.  Departementet skulle avklare det med Skattedirektoratet.  Arbeidsgiver etterspør resultatet. 

* Direktøren informerte om at Kirkerådet og bispedømmeadministrasjonene er kommet fram til denne enigheten.

Hva gjelder heretter

Pensjonister kan som før velge mellom avregning etter satsen for arbeid utført av pensjonister eller satsen for enkelttjenester.  Stort omfang av avregning etter stykkprisen for enkelttjenester kan være problematisk inn mot regelverket til Statens Pensjonskasse.

Endringen knytter seg til at fakturering av oppdrag i Den norske kirke (rettssubjektet) må skje som privatperson/pensjonist og ikke i form av faktura fra firma.

Dette gir en tosporet ordning for de med firma. Oppdrag utenfor Den norske kirke (rettssubjektet) faktureres fra firmaet som før, mens oppdrag knyttet til Den norske kirke (rettssubjektet) må faktureres som privatperson.

Enkeltpersonforetak/organisasjonsnummer er fortsatt nødvendig å ha for den som skal ta oppdrag utenfor Den norske kirke (rettssubjektet), jf. f.eks. veiledningsoppdrag på sykehus.

Vedtaket betyr i praksis at prester som vil ta oppdrag utenfor Den norske kirke (rettssubjektet) må beholde eller opprette enkeltpersonforetak på normal måte.  Unntaket herfra er Den norske kirke (rettssubjektet) som heretter kun vil forholde seg til pensjonister som «lønnsmottakere».

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Per Hostad, hostad@prest.no  eller tlf. 95 22 58 00.