Brudd i lønnsforhandlingene – hva skjer nå?

Presteforeningen mener at det var svært viktige saker som sto på spill i lønnsoppgjøret 2020. Det handler om lønna til framtidens prester og vilkårene for deg når du neste gang vil bytte jobb. Derfor har vi gått til brudd i forhandlingene. Les mer om PFs posisjon i forhandlingene her:

Saken blir nå oversendt til Riksmekleren

Melding om at forhandlingene har brutt sammen er nå oversendt til Riksmekleren. Partene er innkalt til mekling 10.-11. desember.

Det er ikke uvanlig at tarifforhandlinger må løses hos Riksmekleren. Vi har håp om at det blir mulig å komme fram til en enighet ved bistand av en utenforstående, nøytral tredjepart.

Mens vi venter på mekling gjelder den gamle tariffavtalen, og alt av arbeid, medbestemmelse og samarbeid skal etter Presteforeningens oppfatning gå som før.

Hvis vi blir enige hos mekleren

Hvis vi blir enige hos mekleren er saken løst, vi vil ha fått en ny tariffavtale og alt av arbeid og samarbeid går som før.

Hvis vi ikke finner en løsning hos mekleren

Hvis vi ikke finner en løsning hos mekleren kan det bli streik. Streik er arbeidstakernes måte å sette ned foten for en endring i tariffavtalen som arbeidsgiver ønsker å innføre, eller for å presse gjennom arbeidstakernes krav i en forhandling. Å gå til streik innebærer at fagforeningen ber noen medlemmer om å legge ned arbeidet. Hensikten er å ramme arbeidsgivers virksomhet, slik at arbeidsgiver forstår alvoret bak kravet fra arbeidstakerne.

For de som ikke er tatt ut i streik fortsetter arbeidet som før.

For de som eventuelt er tatt ut i streik overtar Presteforeningen arbeidsgiveransvaret.

For de tillitsvalgte gjelder:
Så lenge en eventuell streik pågår opphører all medbestemmelse og partssamarbeid som følger hovedavtalen. Samarbeid og medbestemmelse som følger arbeidsmiljøloven skal fortsette som før.

Forberedelser

Mens forhandlingsdelegasjonen forbereder seg til mekling skjer det også forberedelser til en eventuell arbeidskonflikt (streik). Det betyr blant annet at Presteforeningen kan sende plassoppsigelse til arbeidsgiver på alle medlemmer i tariffområdet som potensielt kan bli tatt ut i streik. Plassoppsigelsen sendes senest 14 dager før meklingsfristen. På dette tidspunktet er det fortsatt åpent/uklart hvem som faktisk blir tatt ut i en eventuell streik.

Senest 4 dager før meklingsfristen sendes det melding om plassfratredelse. Dette er varselet til arbeidsgiver om hvilke medlemmer som er tatt ut i en eventuell første streik. På samme tidspunkt blir de aktuelle medlemmene orientert.

Har du spørsmål?

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med din stiftsstyreleder, leder i fagutvalget for tilsatte i fellesråd og menighetsråd eller med sekretariatet.