Broen til framtiden

Hvordan skape 100 000 klimajobber, og hva vil det koste? Hva må til for å bygge broen til framtiden?

Dette var sentrale spørsmål på konferansen «Broen til framtiden» som ble arrangert på Folkets Hus i Oslo 17. februar. Bak konferansen står en bred allianse av kirke, fagbevegelse og miljøbevegelse. Presteforeningen er tilknyttet Kirkelig nettverk for klima og miljø (tidligere: Skaperverk og bærekraft), som er en av aktørene bak konferansen.

Siden 2014 har det vært arrangert årlige konferanser samlet om et helt konkret krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinningen. Konferansen samlet i år omkring 700 deltakere.

Nnimmo Bassey fra Health of Mother Earth Foundation og Nigeria snakket om kampen for klimarettferdighet og klimajobber, og påviste at de landene som sto bak minst utslipp, var mest rammet av klimaendringene.

Alliansen bak Broen til framtiden hadde bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å regne på hva som må til for å skape 100 000 klimajobber, og hva det vil koste. Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør, la fram foreløpige tall fra utregningen. En rapport vil foreligge i løpet av våren 2017. I en panelsamtale med Jan Olav Andersen, leder i El og IT og Kristin Guldbrandsen Frøysa, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy, kom det fram at det nå er utviklet teknologi for vindkraft fra havvind som settes i prøveproduksjon. Det kom også fram at utvikling av 100 000 klimajobber med statlig økonomisk engasjement i omstillingen slett ikke er umulig. Tallene fra Samfunnsøkonomisk analyse tyder på at det heller ikke vil svekke velferdsnivået i samfunnet vesentlig.

Dagen ble avsluttet med partilederdebatt. Det var interessant å merke seg at ingen politiske partier nå tør å ta lett på klimautfordringene. Klima anerkjennes som et viktig tema av alle. Det er uenighet om de politiske løsningene: Hvor mye tiltro man har til markedet, hvor mye staten må styre, hvor tett en skal knytte seg til EUs klimapolitikk m.m. Skal en dømme ut fra debatten på konferansen, bør klima bli et av de viktigste temaene i valgkampen i år.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (og medlem i Presteforeningen) avsluttet konferansen med refleksjoner over temaet «Rettferdig overgang inn i framtida».

Broen til framtiden – nettside.

Stream fra Broen til framtiden 2017

Olav Fykse Tveits sluttinnlegg – fra kirken.no .