Prest på prekestol

Foto: Kristianne Marøy

Prest på prekestol

Foto: Kristianne Marøy

Vil du preke på LVFs generalforsamling?

Som en del av reformasjonsjubileet utlyser Det lutherske verdensforbund (LVF) en internasjonal prekenkonferanse for unge prester. Vinneren av konkurransen får preke under gudstjenesten som avslutter LVFs generalforsamling i Windhoek, Namibia 16. mai 2017.

LVF forventer en inspirerende og utfordrende preken, rettet til det verdensvide fellesskapet av lutherske kirker. Håpet er at prekenen uttrykker at vi er frigjort ved Guds nåde gjennom troen, og at kallet til en stadig reformasjon av kirken og verden bekreftes. Prekenen skal holdes over Galaterne 5,1.22-26, være på 700-1000 ord og skal skrives og holdes på engelsk, spansk, tysk eller fransk. Frist for innlevering av preken er satt til reformasjonsdagen (31.10) 2016.

Deltakerne i konkurransen må være ordinerte prester i en av LVFs medlemskirker. Konkurransen er for prester som er yngre enn Martin Luther selv var da han som 33-åring spikret de 95 tesene opp på kirkedøren i Wittenberg, altså må deltakerne være født etter mai 1984.

Se LVFs utlysning for flere detaljer. Presteforeningen oppfordrer sine unge medlemmer til å delta!