Person som holder bibler og grunnspråklige utgaver av NT og GT

Foto: Kristianne Marøy

Person som holder bibler og grunnspråklige utgaver av NT og GT

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Klar for videreutdanning? Det lyses ut tre kurs med søknadsfrist 15. mars 2017. Kursene inngår i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi (TF, MF og VID). PKU kan også inngå i Master i klinisk sjelesorg (MF).

Kunsten å snekre en preken. Prostibasert kurs. 10 studiepoeng. Arrangeres av MF.

Prest og teolog i praksis. 10 studiepoeng. Arrangeres av TF i samarbeid med MF, VID og Presteforeningen. Kurset er en obligatorisk del av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg. Kursets første del (5 studiepoeng) er del av Innføringsprogram for nye prester – disse deltakerne søker ikke gjennom Kompetansekartet, men direkte på TFs utlysningsside.

Pastoral-klinisk utdanning (PKU). 20 studiepoeng. Arrangeres av MF i samarbeid med kursstedene Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Institutt for Sjelesorg – Modum Bad (IFS), Akershus universitetssykehus (AHUS)