Unio kommenterer Statsbudsjettet

I forhold til kirkebudsjettet krever Unio at Den norske kirke får full mulighet til å drive videre på samme nivå etter virksomhetsoverdragelsen som avvikler statskirken. Rammeoverføringene og egenkapitaltilskuddet må økes, det må bevilges egne omstillingsmidler og arbeidsgiver må få sin del av OU-midlene.

Dokumenter

Unios notatserie nr. 9/2016 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017

Emneknagger

Arbeidsvilkår