UKT-konferansen 2016

UKT-konferansen 2016

UKT-konferansen 2016

19.-21. oktober holdes UKT-konferansen 2016, en fagkonferanse i kristent ungdomsarbeid. Konferansen starter med trosopplæringskonferansen på Lillestrøm 19. oktober og fortsetter på MF 20. og 21. oktober. Arrangører er MF, Kirkerådet og Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF).

Målgruppen for konferansen er:

Stipend fra PF

Presteforeningen lyser ut stipend for en deltaker på konferansen. Stipendmottaker forplikter seg til å skrive en faglig artikkel med utgangspunkt i konferansebidragene for deling med Presteforeningens medlemmer. Søknadsfrist er 1. august.

Innhold

De fire hovedbidragsyterne under konferansen er Kenda Creasy Dean​, professor i Youth, Church and Culture ved Princeton Theological Seminary, Bård Erik Hallesby Nordheim, førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Bergen, Aslaug Holm, fotograf og regissør, og Christine Henriksen Aarflot, stipendiat i Det nye testamentet ved MF. Tema for konferansen er valg. Unges gleder og utfordringer knyttet til alle valgene de står overfor, vil bli løftet frem under konferansen. Perspektivet utvides ved å se på valg også frivillige og ansatte i folkehøgskole og kirke står overfor. Et mål er å se nærmere på valg som legger til rette for og prioriterer arbeid som er nyskapende og innovativt. Grunnleggende for hele konferansen er den kristne identiteten som utvalgt av Gud.

Konferansen består av forelesninger, seminarer og workshops. Påmelding skjer på web-skjema til MF. Det er rabatterte priser ved påmelding før 22. september.