Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Tverrkirkelig konferanse: Diakonalt entreprenørskap 10.1.2019

Dette er en tverrkirkelig konferanse om diakoni, entreprenørskap og oppvekt. Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov, gjennom nyskapning i menigheten og samskaping mellom lokale aktører.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Blå Kors, Norges Kristne Råd, Kirkerådet/Den norske Kirke, KFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge.

Sted: Union Scene, Drammen

Tid: Torsdag 10. januar 2019 kl. 0900-1600

Konferanseavgift: kr. 400,-

Konferansen passer for ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner og andre som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge.

Blant bidragsyterne:

Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg

Lars Ueland Kobro, leder av SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon

Mimmi Edin, prosjektleder for «Kyrkligt Entrerprenørskap» i Sverige

Ivar Flaten, dialogprest, Fjell menighet, Drammen

Kari Jordheim, førstelektor og studieleder i diakoni, VID vitenskapelig høyskole

Hans Morten Haugen, professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelig høyskole

Maria Saxegaard leder panelsamtalen