Prest som forkynner

Foto: Kristianne Marøy

Prest som forkynner

Foto: Kristianne Marøy

Trosopplæring

Her finner du du ressurser til hjelp i arbeidet med konfirmasjon, trosopplæring og forkynnelse for barn og ungdom. Podkaster og nettressurser.

Podkast

Bibel og Babbel – en podkast fra MF om forkynnelse i trosopplæringen

Nettressurser

Ressursbanken – trosopplæring i Den norske kirke

IKO – Kirkelig pedagogisk senter – lenke til kategorien Kirke og hjem

Søndagsskolen – åpne ressurser og ressurser som kan kjøpes

Acta – barn og unge i Normisjon – åpne ressurser og ressurser som kan kjøpes

KFUK KFUM – ressursmateriell og aktivitetstips

KM-speiderne – aktivitetsbank

NMSU – åpne ressurser og ressurser som kan kjøpes

BibelBravo – åpne ressurser og ressurser og kurs som kan kjøpes

Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester – vedtatt av Kirkerådet i 2002
Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida – vedteke av Kyrkjerådet i 2002

Utenlandske ressurser

Children’s Sermons av Andrew Hewlett

Presteforeningen gjør oppmerksom på:

Innholdet på eksterne nettsider som det lenkes til er ikke Presteforeningens ansvar.
Vi mottar ikke godtgjøring for å lenke til sider som driver med salg.

Ressursoversikten er ikke uttømmende. Utvalget av ressurser gjøres av Presteforeningens sekretariat ut fra hva vi tror kan være nyttig for prester. Sidene er under utvikling.
Kjenner du til andre ressurser som kan være nyttig for flere hører vi gjerne fra deg. Send en e-post til sekretariatet.
Meld gjerne også fra hvis du finner lenker med feil.