There’s an app for that!

Hva slags «apper» bruker prester i jobben sin?

«There’s an app for that!» Slik sier man det «over there». Og det er virkelig apper for veldig mye, også for mange funksjoner i kirkelandskapet. Det fins apper for gudstjenesteplanlegging, medlemsføring, kalenderstyring, påmelding til ulike aktiviteter, tidsregistrering for ansatte, og mye mer. Selvfølgelig finnes også Bibelen på nett, både som app, men også som nettsted slik som Bibelselskapets. Selv har forfatteren av denne lille oversikten et helt alminnelig bokmerke for «Søndagens tekst» på Bibelselskapets nettside liggende på Hjem-skjermen på telefonen. Det finnes også både enkelt og mer komplekst spesialverktøy som hjelper med tekstanalyse, eksegese, grunnspråkutgaver, kommentarlitteratur, atlas og andre oppslagsverk, osv., osv. Ofte jobber slike apper i tospann med Mac- eller PC-versjoner av de samme programmene. Vi har tatt med noen eksempler her.

Merk at noe av dette er kommersiell programvare, noe er gratis, eventuelt med tilleggsmoduler som kan være betal-vare. Presteforeningen presiserer videre at det at et produkt er nevnt her, ikke innebærer noen anbefaling eller referanse ut over det å fortelle at de finnes. Det vil også som regel kunne finnes alternative produkter i mange kategorier. Skriv gjerne inn med forslag du mener burde vært med.

Noen av oppføringene er til nettsider, ikke apper. Lag gjerne bokmerke / symbol på mobilen din!

Bibel- og tekstapper

YouVersion, the Bible Internasjonal bibel-app, med tilgang til de fleste relevante norske og utenlandske bibeloversettelser (noen kan være betalte).
OliveTree Bible app, med tilleggsfunksjoner Mulighet for å bygge ut med kommentarverktøy, etc. (Noen av disse er kommersielle produkter.)
Søndagens tekster (nettside, Bibelselskapet) Her er Bibelselskapets nettside med kirkeårets tekster. NB: Det kan være små uoverensstemmelser i forhold til Tekstbok for Den norske kirke. Tekstboka har ofte justert innledningene i evangelietekstene noe for å skape bedre flyt.
Accordance, profesjonelt verktøy for arbeid med bibeltekster Accordance har vært med lenge og har et svært stort tilfang av valgfrie tilleggsressurser, enkeltvis og i pakker. App for telefon og nettbrett følger gratis med Mac-/PC-versjon. Kommersiell programvare.

Salmeressurser

Norsk Salmebok / Eide forlag, Salmeforslag (nettside) Eide forlags Salmeforlag har et komplett oppsett av salmer og lesetekster for alle gudstjenestedager, alle tekstrekker. Forslagene går en god måned fram i tid. Komplett historisk arkiv tilbake til 2015. Ikke komplette tekster eller noter. Lag bokmerke!
Norsk Hymnologisk Forening, Salmeverktøyet (nettside) NHFs Salmeverktøy er tematisk innrettet. Hver dag har en gjennomgang av tema for kirkeårsdag og -tid, dagens bønn. "Den uunngåelige salmen" og "Den utfordrende salmen" er alltid med, samt et antall andre å velge fra. Ikke komplette tekster eller noter. Lag bokmerke!
Salmebok 2013 (app) Eide forlags app for Salmebok 2013, med tekster, noter og lydfiler. Krever betalt abonnement på salmeboka. Vurderes høyt av de som bruker den mye, men har hatt utfordringer med funksjonaliteten. Følg med på hjemmesiden ang. oppdateringer!

Verktøy for administrasjon, tidsstyring, m.m.

LabOra TID App for tidsregistrering eller "inn- og utstempling". Selve systemet er nettbasert og kan kjøres i nettleser. Kan integreres med Medarbeideren slik at man kan planlegge aktiviteter og se det i sammenheng med planlagt eller medgått arbeidstid.
Aditro Daily / SD Worx Daily Brukes sammen med Aditro/LabOra TID, som gjør tidsregistreringen. SD Worx Daily er ny versjon. App for tilgang til lønnsslipp, reiseregninger, m.m. (brukes i Rettssubjektet DNK).
Medarbeideren tidsstyringssystem. Brukes mest i fellesråd og mindre enheter. Nettbasert program med oversikt over kalender og ressurser i organisasjonen.
LabOra Gudstjeneste LabOra Gudstjeneste er en egen modul i Medarbeideren for kalenderplanlegging av gudstjenester.
LabOra Verksted App for planlegging av den enkelte gudstjenesten. Kan produsere presentasjoner for storskjerm, agender, osv. Integrert med Bibel 2011, Norsk Salmebok 2013 (kan kreve betalt abonnement), m.m.
Kardinal System for tidsstyring, timeplanlegging og tidsregistrering, m.m. Brukes mye i større fellesråd, f.eks. Oslo. Fungerer sammen med MinKirkeApp.
MinKirkeApp App for uthenting og registrering av informasjons til bruk for ansatte og frivillige i Den norske kirke.

Andre kirkesamfunn

Katolske liturgier og tekster, katekisme Apper fra Oslo katolske bispedømme. Blant annet dagens lesninger, dagens helgen, faste messetekster, dager i kirkeåret, bønnebok, m.m. Egen katolsk katekisme-app.
Østlig-ortodokse apper Diverse apper for østlig-ortodokse: bibelutgaver, bønnebøker, radio-apper, osv. Omfatter hele den østlig-ortodokse verden (inkl. Russland, Hellas, Ukraina, det meste av Øst-Europa som ikke er katolsk, osv.). Nettsted på engelsk.
Ukrainsk-ortodoks app The Orthodox Church of Ukraine has launched its own mobile application, "My Church." The app is available on Google Play and App Store. My Church has five sections, including a map of nearby churches, calendar of religious holidays and important events, church news, a list of prayers, and a user profile.
Koptisk-ortodokse liturgier og tekster Disse brukes i Egypt og i koptisk diaspora verden over. Engelsk nettsted, tekster på engelsk, arabisk og koptisk. Apper for iOS og Android tilgjengelig via lenke.

Islam

Qibla -- islamsk bønneretning Visste du at de tidlige kristne ba mot Jerusalem på samme måte som muslimene i ettertid ber mot Mekka? Her er en app for å finne riktig bønneretning i islam. Hvem vet når du må assistere en muslimsk medborger? Utallige versjoner finnes; jeg har brukt denne av og til på iPhone. Denne er AdWare. Andre versjoner for Android.

Andre praktiske apper

Spond App mye brukt i konfirmant- og foreningsarbeid generelt. Laget for å administrere idrettslag, og det er jo lett å se overlapp til andre typer frivillig arbeid med og i grupper. Automatiserer og forenkler kommunikasjon og planlegging.
Tidebønner Norsk versjon av svensk tidebønn-app for iOS og Android. Appen finner du i AppStore (iOS) eller Google Play (Android). Lenken her er til utviklerens svenske nettside.

Standard-apper (ingen aktive lenker til produsent)

NOTATER Ulike varianter finnes på Android og iOS. Jeg for min del er helt avhengig av sjekkliste-versjonen i iPhone-varianten, som jeg bruker til handlelister, gjøre-lister, og så videre. Andre bruker SimpleNote eller MS Office's OneNote.
Google Office Google har en hel suite med gratis-apper, inkludert mobil-apper og fullformats nettløsninger til bruk på PC, Mac og nettbrett. Utforsk dem gjerne selv. Bruker din arbeidsplass Google til mye, er det en opplagt løsning også på mobil. Både iOS og Android.
Microsoft Office, inkl. Teams Hvis dere bruker MS Office på jobb (veldig mange gjør det), kan det være gode grunner til å ha det mobilt også. Full pakke med Word, Excel, PowerPoint, osv., finnes for alle mobile plattformer, PC og Mac. MS Outlook er i praksis standard mail-applikasjon de fleste steder. Microsoft Teams er godt på vei til å dominere den digitale møte-arenaen, og kan kombineres med SharePoint, OneDrive og hele resten av MS Office også for bruk via nettleser.
MS Outlook; e-post, kalender, kontakter, påminnelser. Nevnes separat selv om den er en del av MS Office, siden den for mange er så helt sentral i daglig bruk. Outlook er i praksis standard kalender- og mail-applikasjon på mange kontorer, også i kirken. Svært omfattende og solid samarbeidsløsning med delte kalendere, planlegging, møteinnkallinger, osv. Finnes som mobil-app for iOS og Android.
Video på mobil Video-editorer for iOS og Android: fra iMovie for iPhone/iPad til f.eks. VN video editor for Android, og sikkert mange alternativer. Det har skjedd mye digitalt de siste par årene!
Facebook-familien Facebook, inkludert Business Suite og Annonser fra Meta (eierselskapet til FB). Administrer menighetens FB-side, planlegg innlegg framover i tid, og evt. annonser.
Instagram Mye til samme oppgaver som for FB, men plattformen krever ut fra erfaring hyppigere og jevnere tilstedeværelse for å fungere godt