Teologiske tidsskrifter gratis på nett

Stadig flere tidsskrifter blir tilgjengelige på internett i såkalt Open access. Det gjelder også teologiske tidsskrifter.

Fra 2017 er Teologisk tidsskrift gratis tilgjengelig. Samtidig er papirutgaven av tidsskriftet avviklet. Du kan nå lese nr. 1 2017. Hovedtyngden av nummeret er viet reformasjonsjubileet. (Tidligere utgaver av tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig, men ikke gratis)

Prismet, religionspedagogisk tidsskrift, utgitt av IKO-forlaget, er også gratis til digital nedlasting fra og med nr. 4/2016. Også dette er et temanummer om reformasjonsjubileet.

Det tredje teologiske fagtidsskriftet som er gratis tilgjengelig digitalt er Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Nr. 4 2016 er et temanummer viet Bibelselskapets 200-års jubileum.

Feltprestkorpsets tidsskrift for militær etikk, Pacem, er også tilgjengelig digitalt for gratis nedlasting.