Foto: Hege Flo Øfstaas

Foto: Hege Flo Øfstaas

Teologidagene 2020 – Åpenbaring (avlyst)

At Gud åpenbarer seg for menneskene har vært en sentral forutsetning i teologien, men hvilken rolle spiller denne forståelsen i dag? Å «åpenbare» betyr å avdekke eller avsløre så noe blir klart. Hvordan behandles åpenbaringsdimensjonen i nyere teologisk forskning? Hvordan reflekteres forståelsen av åpenbaring i våre kirkelige praksiser? Teologidagene 2020 drøfter begrepet åpenbaring i et systematisk, historisk, bibelfaglig og samtidsperspektiv.

Keynote-speaker er professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet.

Teologidagene 2020 arrangeres i samarbeid mellom Bispemøtet, TF, MF, VID, NLA, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene.
Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke.

Påmeldingen er åpen.

Les mer om program og påmelding på Bispemøtets nettside.

Dato: 12.-13, mars 2020.

Sted: Universitetet i Oslo

Målgruppe: Prester og andre med interesse for teologi.