Nidarosdomen

Foto: Kirken.no

Nidarosdomen

Foto: Kirken.no

Tar grep for å skaffe flere prester til Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er godt likt og vel drevet. Likevel er gjennomsnittsalderen blant prestene høy og søknadene til nye stillinger få. Dette har både opptatt og bekymret Presteforeningens stiftsstyre. Nå tar de grep ved å henvende seg til både unge og eldre prester i tillegg til å utfordre prester som arbeider i andre yrker om å komme tilbake til prestetjenesten.

Nyvalgt leder, Bjørn Hesselberg, forklarer bekymringen:

– Vi er vant med at det er få eller ingen søkere til stillinger i distriktene, men når det også er færre søkere til stillinger i sentrale strøk, blir vi bekymret.

Hesselberg har problemer med å forstå hvorfor dette skjer.

– Vi ser også at søkere som får tilbudt stilling, oftere sier nei fordi de har tilbud fra andre steder.

– Hva har stiftsstyret gjort selv med rekrutteringsutfordringen?

– Samtidig som vi har arbeidet for at senior-prestene blir stående lengre i tjenesten, har vi også vært aktive mot nyutdanna prester. Vi har bidratt til at de har fått arbeid med påfølgende permisjon slik at de har kunnet avtjene verneplikt og komme tilbake til jobb etter endt tjeneste. Samtidig har vi vært i kontakt med prester som ikke arbeider i kirken og prester som jobber i andre typer tjenester enn menighetsarbeid, for å få dem til å søke seg tilbake.

Stiftsstyrelederen er klar på at bispedømmet har godt miljø og en romslig holdning med åpenhet for ulike meninger.

Arbeidstidsordningen et godt redskap

Hesselberg er opptatt av at arbeidstidsordningen er et godt redskap.

– Ordningen har vært omstridt, men vi opplever at den er veldig positiv for yngre prester og et godt redskap for å gjøre menighetsprest-arbeid mer attraktivt. Nå vet folk når de har fri og når de skal arbeide.

Stiftsstyrelederen i Nidaros innrømmer også at debatten som har gått i forbindelse med overføring av arbeidsgiveransvaret for prestene fra staten til kirken og høstens krevende budsjettsituasjon, kan virke skremmende på unge mennesker som tenker på å velge prestetjenesten.

– Noen lurer kanskje på om det er en trygg arbeidsplass, et sted hvor de kan jobbe lenge uten å være redd for oppsigelse og om det vil være nok penger til å drive kirken.

Bjørn Hesselberg mener at kirken fortsatt vil være en trygg og god arbeidsplass, og han ønsker svært gjerne at både nyutdanna og mer erfarne prester søker seg til Nidaros.

– Vi har godt arbeidsmiljø, en biskop som ser hver enkelt av oss og en befolkning som er glad i kirken og våre tradisjoner. De sliter kanskje ikke ut kirkebenken, men slår ring rundt kirken når det trengs. Debatten rundt skolegudstjenester har vi for eksempel ikke hatt. Det er godt å være prest i Nidaros. Derfor ønsker vi flere med oss på laget.