Per Kristian Aschim, Ole-Johs. Huuse, Knut Walle-Hansen, Anne Beate Tjentland, Anna Grønvik, Kristian Mollestad og Per Hostad. Foto: Jon Strøm

Per Kristian Aschim, Ole-Johs. Huuse, Knut Walle-Hansen, Anne Beate Tjentland, Anna Grønvik, Kristian Mollestad og Per Hostad. Foto: Jon Strøm

Takk for nå, Knut!

Etter nesten tre år i Presteforeningens sekretariat har advokat Knut Walle-Hansen fått ny jobb i Det norske maskinistforbund.
Knut kom til oss i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Den norske kirke, og var en viktig medarbeider for å sikre videreføring av rettigheter ved denne overgangen. Han har et særlig godt øye for detaljer, som har vist seg nyttig også ved flere andre anledninger!

Vi er takknemlige for den innsatsen han har lagt ned i Presteforeningen, og ønsker ham lykke til hos vårt Unio-søsterforbund.

Kategorier

Aktuelt