Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Våren 2017 lyser vi ut konferansestipender med forslagsfrist 15. februar for deltakelse på følgende seminarer / konferanser:

Å være luthersk folkekirke i dag – seminar om menighetsutvikling i en luthersk kirke

Dato: 1. mars 2017
Sted: Menighetsfakultetet, Oslo
Arrangør: «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF i samarbeid med Kirkerådet og KA
Temaer: «Å være menighet i en luthersk kirke», «Kirke som aktør i det flerkulturelle lokalsamfunn», «Hva tilstreber vi av kirkelig praksis i lokalsamfunnet?»
Innledere: Halvor Nordhaug, Anne Lise Matre, Gunnar Heiene, Lene Conradi, Kristin Stang Meløe, Vidar Bakke, Sevat Lappegard.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 2500,-.

Frist for innsending av forslag 15.02.2017.

Nordisk dialogkonferanse 2017 – Dialogpedagogikk og dialogisk metode – hvilke utfordringer stiller dialogen til vår undervisning og til utdannelsen av kirkelige medarbeider?

Dato: 24.-26.april
Sted: Himmel og hav kurs- og misjonssenter, Sola
Arrangør: Kirkelig dialogsenter
Innledere: Kristin Gunleiksrud Raaum, Dag Husebø, Steinar Ims, Gerd Marie Ådna, Kari Storstein Haug, Bård Mæland m.fl.

Arrangørens omtale

Presteforeningen gir stipend til konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 4000,-.

Frist for innsending av forslag 15.02.2017.

Internasjonal konferanse om konfirmasjonsforskning, Erfurt, Tyskland

Hovedtema: Confirmation Work in Ecumenical and International Perspectives. Research Results and Practical Innovations.

Dato: 3.-5.mai
Sted: Erfurt, Tyskland
Arrangør: Eberhard Karls Universität Tübingen, Evangelische Kirche in Deutschland og Comenius-Institut, i samarbeid med International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
Temaer: «Research on Confirmation Work and its Meaning for the Practice», «Does Confirmation Work Matter?», «Camps in Confirmation Work: The Finnish Experience», «Confirmation Work and the Future of the Church» m.m. Workshops.
Foredragsholdere: Friedrich Schweizer, Tübingen, Kati Niemelä, Helsinki, Richard R. Osmer, Princeton, Jouko Porkka, Helsinki, Thomas Schlag, Zürich m.fl.
Norske innledere (workshops): Ida Marie Høeg, Universitetet i Agder, Bernd Krupka, KUN.

Arrangørens omtale
Konferanseprogram

Presteforeningen gir stipend til konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5000,-.

Frist for innsending av forslag 15.02.2017.

De som får tildelt konferansestipend forplikter seg til å skrive en liten rapport fra konferansen til prest.no.