Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som foreslår kandidater, og sentralstyret som tildeler stipender. Foreslå gjerne deg selv til dine tillitsvalgte. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.
I høst lyses det ut i alt seks stipender med to ulike forslagsfrister.

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet og/eller Inter Collegas. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Barnet i Bibelen

Dato: 20. september 2018
Sted: IKO, Collettsgate 43, Oslo
Arrangør: IKO
Temaer: «Barnerettigheter – Det medvirkende barnet», «Bibelske barn, sykdom og helbredelse – Jairus datter og barnet til den syrisk-fønikiske kvinna», «Bibelen – voksenlitteratur eller barnelitteratur? Kjønnsroller i bibelformidling for barn og unge».
Innledere: Anna Rebecca Solevåg og Ingunn Aadland.

Arrangørens omtale.

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 2500,-.

Fristen er ute.

Religiøs helbredelse i dag

Dato: 21. september 2018
Sted: VID Stavanger, Aula, Misjonsmarka 12, Stavanger
Arrangør: Forskningsgruppa Religion, kropp og helse i globale kontekster (RelHealth). Gruppa består av forskere ved VID vitenskapelige høgskole og Universitetet i Stavanger.
Temaer: «Religiøs helbredelse i dag», «Utfordringer i og erfaringer fra praksis», «Hva er tenkningen om helbredelse i ditt miljø?»
Innledere: Jan-Olav Henriksen, Knut Alvsvåg, Silje Trym Mathiassen, Hanna Therese Loftesnes, Anna Rebecca Solevåg.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 2000,-.

Fristen er ute.

Mikkelsmesskonferansen 2018: Kirkelig handling – folkelig høytid

Dato: 3.-4. oktober 2018
Sted: Erkebispegården i Trondheim
Arrangør: Kirkerådet
Temaer: Foredrag: «Kirkelig handling – folkelig høytid», «Lek som respons til sårbarhet», «Gudstjenesten som del av konfirmasjonsfestdagen», «Alliansebygging og forventninger mellom scene og sal», «Gravferd: fra sjelemesse til skreddersydd finale», «Kirken møter folket: gravferdsriten i endring». Seminarer: «Salmer ved konfirmasjon og gravferd», «Den nye konfirmasjonsliturgien», «Ritualer ved dødfødsel og barns død».
Innledere: Paul Erik Wirgenes, Åste Dokka, Bernd Krupka, Marianna Meløy, Merete Thomassen med flere.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5000,-.

Fristen er ute.

UKT-konferansen: Når kirke lykkes

Dato: 18.-19. oktober 2018
Sted: MF vitenskapelig høyskole for kirke, religion og samfunn, Gydas vei 4, Oslo
Arrangør: MF i samarbeid med Kirkerådet, KFUK-KFUM og Noregs kristelege folkehøgskolelag
Temaer: Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? Hvordan kan kristent ungdomsarbeid og folkehøgskoler bidra til å utvikle teologi som gir mening for ungdom i dag?
Innledere: Nick Shepherd, Jens Bjelland Grønvold, Johan Lövgren, Knut Tveitereid, Marion Grau med flere.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5000,- (Stipendet omfatter ikke deltakelse på Trosopplæringskonferansen 17. oktober)

Frist for innsending av forslag 15.09.2018.

Religionspsykologi: Når meningskrisen rammer

Dato: 25. oktober 2018
Sted: MF vitenskapelig høyskole for kirke, religion og samfunn, Gydas vei 4, Oslo
Arrangør: MF
Temaer: «When suffering and crisis related shame impact experiences of meaning of life», What meaning is – and where to find it», «From meaning to health: why meaning in life is an important element of physical and mental health», «Ways of supporting clients/patients in the Exploration of their meaning. Clinical strategies», «Meaning in practice».
Innledere: Tatjana Schnell, Gry Stålsett, Lars Danbolt

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 3500,-.

Frist for innsending av forslag 15.09.2018.

Kirken og kunsten: Veien videre

Dato: 29.-30. oktober 2018
Sted: Radisson Hotel, Tromsø
Arrangør: Kirkemusikksenter Nord, Norske kirkeakademier
Temaer: «Hva må til for å sikre drift av kirkens lokale kulturarbeid i fremtiden?», «Hva inneholder Den norske kirkes kulturstrategi?», «Hvordan styrke samhandlingen med andre aktører på kunstfeltet?», «Hvilken mulighetsrom finnes for kirkemusikeren – hvordan styrke kirkemusikkens posisjon i lokalsamfunnet?», «Hvilken plass har de frivillige organisasjonene i det kirkelige kulturarbeidet?», «Noen kvenske og samiske perspektiver».
Innledere: Kristin Gunleiksrud Raaum, Gerd Karin Røsæg, Hildegunn Opstad Smørgrav, Marit Halvorsen Hougsnæs, Preben von der Lippe, Hanne Rekdal, Anders Hovind, Olav Øygard m.fl..

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5000,-.

Frist for innsending av forslag 15.09.2018.

Leitourgia, Nordisk liturgisk netværk

Dato: 6.-9. november 2018
Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg
Arrangør: Leitourgia, Nordisk liturgisk netværk
Temaer: «Jerusalem at World’s End», «The Utøya massacre. Negotiating Identity in interreligious funerals», «Inter-rituality: the practical turn of interreligious studies?», «Faith and Identity: the lex credendi – lex orandi of modern man», «Church and liturgy in a multicultural society»
Innledere: Bjørn Bandlien, Ida Marie Høeg, Anne Hege Grung, Joar Haga, Jan-Olav Henriksen m.fl..

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 7500,-.

Frist for innsending av forslag 15.09.2018.