Advokat Per Hostad

Foto: Ann-Elin Wang

Advokat Per Hostad

Foto: Ann-Elin Wang

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man konstruktive dialoger i krevende saker hvor interessemotsetningene kan være sterke.

Ordene tilhører Per Hostad, jurist i PFs arbeidslivsavdeling. Mens avdelingens to andre ansatte, forhandlingssjef Kristian Mollestad og advokat Knut Walle-Hansen, har loset foreningens medlemmer trygt i havn fra stat til KA, har Per arbeidet mer i stille. Han har fokusert på å følge opp enkeltmedlemmers problemer og utfordringer.

 

Vanskelig å planlegge

Juristen, som er født og oppvokst i Molde, har god erfaring fra slikt arbeid. Med blant annet 20 år som advokat med egen praksis, har han ervervet seg god juridisk innsikt i arbeidet med mellommenneskelige forhold hvor blant annet skilsmisser, arbeidsrett og arveoppgjør var sentrale elementer.

En arbeidsdag er vanskelig å planlegge.

– Jeg vet aldri hvordan en dag blir. Ting kan være planlangt, men hva jeg har rukket å gjøre når kvelden kommer, kan være noe helt annet.

– Fordi?

– Det kan dukke opp saker med medlemmer i krise hvor jeg må kjapt inn. Det kan være at tillitsvalgte tar kontakt, de skal gjerne i møter hvor avgjørelser skal tas og har behov for å prate med noen.

Per Hostad er glad for samarbeidet med tillitsvalgte.

– Jeg liker å arbeide i team med våre tillitsvalgte. Vi bryner oss på hverandre. To hoder tenker bedre enn ett, og jeg lærer noe hver dag. Jeg er opptatt av å yte service til både medlemmer og tillitsvalgte.

 

Når konflikter oppstår

Når et medlem står i konflikt, hvordan jobber du da?

– Da handler det om å sortere, rydde og finne et faktum. Hva er sakens kjerne? Når det er gjort, må man finne ut hva som er målet og hvordan vi skal komme dit. Ofte må det en realitetsorientering til. Man kan ikke velge fra øverste hylle. Vi må derfor ha en pragmatisk tilnærming for å oppnå løsninger som alle parter kan leve med.

Hostad sier at jakten på gode løsninger også er en øvelse i balansegang fordi det ofte inkluderer også andre medlemmer av PF. I slike saker hender det at andre medlemmer synes han bistår motparten for mye.

– Det styrende i en slik sak er at den som har problemer med sin arbeidsgiver og sitt ansettelsesforhold, skal ha hjelp selv om andre har motstridende interesser.

Er kirken selv god nok til å ta tak i saker som oppstår?

Kirken har en vei å gå når det gjelder juss. Av og til får ting lov til å utvikle seg over for lang tid uten at det blir tatt grep. Etter min mening er det også noen ganger fare for rettsikkerheten ved at man utøver en form for naivitet ved å stole på en fremstilling av saken. Det er viktig for rettsikkerheten at man sjekker ut og prøver å finne et faktum. Man skal være forsiktig med å velge å tro, altså binde seg bastant.

Per Hostad understreker:

– Kontradiksjon er viktig. Den som får en anklage mot seg skal ha innsikt i hva klagen bygger på og tilgang til sakens dokumenter. Dette er helt avgjørende for å kunne forsvare seg mot anklager og særdeles viktig for rettesikkerheten. Udokumenterte rykter og sladder er ikke noe man skal måtte forholde seg til.

 

Ta kontakt med stiftstyre

Når et medlem har behov for hjelp, hvordan går man fram?

Meld det inn til stiftstyre eller lokallagsleder. Om det er nødvendig tas det videre oppover i systemet. Noen tar også direkte kontakt, og da må jeg sørge for å informere de tillitsvalgte. Det er viktig at stiftstyreleder er kjent med saker som blir meldt.

Per Hostad peker at hans styrke som sentralt ansatt er at han står mye friere.

– I motsetning til lokale tillitsvalgte må jeg ikke forholde meg til arbeidsgiversiden som min egen arbeidsgiver. Det gir rom en direkte og klar stil når det er behov for å si fra. Men her har jeg også en kjepphest: Det er viktig at man som arbeidsgiver skiller mellom person og rolle. Er man tillitsvalgt eller verneombud, har man en rolle og det skal ikke i ettertid komme en til last.

Uansett er det flest hverdager som også består av spørsmål og mail blant annet om bolig og pensjon. Per Hostad har i snart åtte år stått opp for Presteforeningens medlemmer. Det har han tenkt å fortsette med.

 

Kategorier

Aktuelt