Foto: Magnus Simonsen

Foto: Magnus Simonsen

Sluttrapport for Skaperverk og bærekraft er ferdig

Gjennom ni år har Norges Kristne Råd (NKR), Kirkens Nødhjelp (KN) og Den norske kirke (Dnk) samarbeidet om en felles utfordring: at vår livsstil bidrar til å ødelegge Guds skaperverk og gjøre livet enda vanskeligere for verdens fattigste. Samarbeidet har en felles målsetting: 1. Være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt 2. Bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om denne 3. Demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd 4. Skape håp og framtidstro med ord og handlinger

Nå foreligger sluttrapporten som sammenfatter nesten ti år med felles kirkelig satsing på klima og miljø, skaperverk og bærekraft. Her er det fakta, historie, statistikk, sitater, erfaringer, bilder og forhåpentligvis mye stoff til inspirasjon og videre innsats.  Rapporten kan lastes ned her. Den kan også bestilles i gratis trykt versjon. Send i så fall en e-post til pv383@kirken.no.