Sjelesorgsymposium 29. og 30. mai 2017

29. og 30. mai 2017 er det tid for nytt sjelesorgsymposium. Som arrangører står Lars Johan Danbolt fra MF, Anne Hege Grung fra Det praktisk-teologiske seminar/TF og  Hans Stifoss-Hanssen fra VID/Diakonhjemmets høyskole. Årets tema er: SJELESORG PÅ TVERS og vil fokusere på at sjelesorg skjer på tvers av kulturelle og religiøse tilhørigheter som folk har i et lokalsamfunn.

Professor Hetty Zock fra Nederland er ekstern foreleser. Hun har jobbet mye med utdanning til interreligiøs caplaincy og betydningen av større grad av helsehjelp i lokalsamfunnet. Zocks tema er: «Pastoral care beyond the parish: The entrepeneur-pastor on the marketplace of healthcare.»

Konferansen vil finne sted på Hamar og mer informasjon kommer etterhvert.

Dokumenter

Hva er sjelesorg? Forståelsen av sjelesorg og samtaler ved kirkelige kasualia. Refleksjon over funn i sjelesorgundersøkelsen og annen relevant forskning Sjelesorgsymposiet 2016 – Sjelesorg på vei Hamar 23 – 24 mai 2016

Emneknagger

Sjelesorg