Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen 25.11.2019

«Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen.

KIFO arrangerer seminaret i samarbeid med Bispemøtet.

Tid: Mandag 25. november 2019 kl. 09.30-16.00

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Forstanderskapssalen.

KIFO lanserte 4. september rapporten «Då barna opna nattverden. Ein studie av barnenattverd i Den norske kyrkja» (KIFO Rapport 2019:1). Rapporten tyder på at den norske nattverdpraksisen er i endring. I tillegg har KIFO gjennomført en stor religionsundersøkelse i 2019, som også inneholder data om nattverdgang.

Noen temaer og foredragsholdere:
Arne Bugge Amundsen: «Då alle gjekk til nattverd: Om den statsstyrte og kollektive nattverdstradisjonen»
Ingvild Sælid Gilhus: «Nattverden i eit ritualperspektiv»
Olaf Aagedal: «Opninga av nattverd for barn – barns opning av nattverden»
Tore W. Rafoss: «Nattverdgjestane 2019. Kor mange og kven er dei
Herborg Finnset: «Erfaringar med drop-in-nattverd»

Det blir også foredrag om nattverdpraksis i andre kirker og tradisjoner, panelsamtale om endringer i nattverdpraksisen og kulturinnslag m.m.

Seminaravgift kr. 300,-.

Påmeldingsfrist 1. november.

Se ellers nærmere om program og påmelding her.