Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Hvordan har historien om reformasjonen blitt gjenfortalt i 2017? Hvordan har statslutherdommen blitt feiret i året for statslutherdommens gravlegging på kirkelig så vel som statlig hold? Hvordan har de problematiske sidene ved Luther blitt håndtert?

Ikke før er jubileumsåret over, før Teologisk fakultet (UiO) og KIFO inviterer til dagseminar som analyserer og diskuterer markeringer av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Norge.

Åsted er Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29.

Seminaret holdes fredag 12. januar 2018, kl.10-16.

Blant de medvirkende er KIFO-forskerne Ånund Brottveit og Olaf Aagedal, professorene Hallgeir Elstad, Tarald Rasmussen og Aud V. Tønnessen fra Teologisk fakultet, Otfried Czaika fra Menighetsfakultetet, og Margit Warburg fra København. Biskop Halvor Nordhaug og fung. fagsjef i Presteforeningen Per Kristian Aschim er også blant innlederne/paneldeltakerne.

Seminaret er åpent for alle. Pris kr. 300,-. Gratis for studenter.

Endelig program legges ut på KIFOs og TFs nettsider.