Salmebokjubileum 2020 i spennet mellom fortid og framtid

«Jeg løfter opp til Gud min sang» ledet av tre lokale kor, kantor Bjørg Trondsen Bang og en koronafullsatt Sandar kirke satte jubileumsfeiringen i gang, og innledet ei rikholdig jubileumshelg.

Sandar kirke var hovedarena for Salmebokjubileum 2020 i helga 4.-6. september. Dette var den nasjonale markeringen av at det er 150 år siden vi fikk den første offisielle norske salmeboka. M.B. Landstads Kirkesalmebog (1870). Sandar og Sandefjord var valgt som jubileumssted fordi det var her Landstad var prest da salmeboka kom ut og ble tatt i bruk.

I et godt samvirke mellom nasjonale instanser som Nasjonalt Landstadsenter og Norsk hymnologisk forening, Tunsberg bispedømme og lokale krefter i Sandar menighet, Sandefjord kirkeakademi og MISK Musikk i Sandefjord kirke, var det organisert et variert program gjennom helga.

Fredagens salmekonsert satte tonen. «Alle kirkens tidsaldre skulle synge med oss – og vi med dem», var ett av hovedprinsippene for Landstad da han redigerte sin salmebok. Presteforeningens fagsjef Per Kristian Aschim, presenterte Landstad og hans salmebokverk (se lenke til foredraget nederst i saken). Deretter sang vi oss igjennom salmer fra Brorson til Sandefjords egen Per Tveit.

Åge Haavik fra Stiftelsen Nasjonalt Landstadsenter i samtale med fagsjef Per Kristian Aschim.

Lørdag var det seminar i Sandefjords kurbad. Vigdis Berland Øystese gikk i dybden på Landstads Kirkesalmebog fra 1870. Eyvind Skeie ga et personlig tilbakeblikk på sitt virke som salmedikter og sitt forhold til kirkens salmebokarbeid. Han kom med en rekke utfordringer til Den norske kirke om å legge bedre til rette for de som skal skape salmer til vår kirke i framtida. Åge Haavik trakk fram hvordan Norsk salmeboktradisjon er utvidet og beriket i den nyeste salmeboka. Deltakerne fikk synge seg igjennom ulike sider av salmeboka.

«Salmepuls» var overskriften da flunkende nye salmer ble presentert av Solveig Spilling Bakkevig lørdag ettermiddag. Det er vokst fram et miljø av nye salmediktere og komponister. En del av dem hadde seminar i forkant av jubileumshelga. Under seminaret ble det spilt inn en rekke nye salmer, som vil bli presentert på internett utover høsten.

Magne Fremmerlid fra Musikk i Sandefjord kirke hadde sammen med Eyvind Skeie oppgaven med å varme opp forsamlingen med salmesang før Sigvart Dagsland entret koret i Sandefjord kirke lørdag kveld.

Det hele ble avsluttet med en storslått jubileumsgudstjeneste i Sandar kirke, der biskop Jan Otto Myrset prekte og Magne Fremmerlid, Sandar juniorgospel og en forsangergruppe løftet salmesangen sammen med kantor Bjørg Trondsen Bang.

Det nasjonale salmebokjubileet hadde sterk lokal forankring i Sandar og Sandefjord. Ikke så rart kanskje, når Landstad står på sokkel i rundkjøringa utenfor kirka, og hans portrett henger i sakristiet. Men salmeboka hans ble folkeeie utover hele landet. Salmebokjubileet er en salmekveld eller Landstad-gudstjeneste verd.

Hvorfor er vi her? Kortforedrag ved Salmebokjubileum 2020 ved Per Kristian Aschim

Salmebokjubileum 2020

Relaterte artikler

150 år med Landstads Kirkesalmebog

25. juli 2020 er det 150 år siden M.B. Landstads Kirkesalmebog ble sendt ut til alle landets sokneprester. I løpet av høsten 1870 ble boka tatt i bruk. Salmeboka kom i over 200 opplag og ble trykt i anslagsvis 3,5 millioner eksemplarer i perioden 1870-1925.

More-button