Rettferdskonferansen – 2018

«Vi ønsker at Rettferdskonferansen skal bli startskuddet på en voksende økumenisk bevegelse for rettferdighet» skriver arrangørene av Rettferdskonferansen 2018. Dette er et nytt bredt økumenisk initiativ. Misjonsalliansen hentet ideen fra den internasjonale «The Justice Conference» som fant sted første gang i 2010 i USA, og nå har avleggere flere steder i verden.

I Norge står Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd, Samarbeidsrådet for menighet og misjon, VID, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, NORME og Digni bak konferansen sammen med Misjonsalliansen.

Agnes Aboum, leder for sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd, kommer og snakker om «Kirkenes rolle i rettferdskampen».

FNs bærekraftsmål står i fokus, særlig målene om å utrydde fattigdom og sult (mål 1 og 2) gjennom samarbeid for å nå målene (mål 17). Rettferdskonferansen er derfor en handlingsorientert konferanse, som «skal vise et mangfold av handlingsalternativ, inspirere til og utløse handling hos deltakerne også i etterkant av konferansen», skriver arrangørene.

Konferansen finner sted på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo, 9. november 2018 kl. 08.00-16.00.

Påmelding innen 8. november.