Grønn prestestola sammenbrettet

Foto: Kristianne Marøy

Grønn prestestola sammenbrettet

Foto: Kristianne Marøy

Rekrutteringsmidler til Presteforeningen

Presteforeningens prosjekt: Hva gjorde at du sluttet og hva kunne fått deg til å bli?  var et av prosjektene som fikk støtte da Kirkerådets rekrutteringsprosjekt fordelte midler for 2019.

I Presteforeningen lytter vi til mange fortellinger om det å være prest. Noen av disse handler om å slutte kort tid etter at man har begynt. Vi har ønsket å få mer kjennskap til hva som ligger bak en slik avgjørelse.

Gjennom prosjektet ønsker vi  å kartlegge hvor mange som avslutter prestetjeneste i løpet av de fem første årene som prest, for å gå over i arbeid utenfor kirken. Vi ønsker også å intervjue noen av disse for å få mer kunnskap om årsakene til at de slutter og om noe kunne fått dem til å bli. Rent metodisk vil vi ta utgangspunkt i alle som ble ordinert i perioden 2011-2013, målt opp mot ansettelsesforhold 2016-2018, og intervjue 6-8 av dem som har sluttet.

Målet  med undersøkelsen vil være å få et bilde av hvor mange som avslutter sin prestetjeneste innen en femårsperiode, om det framkommer felles kritiske faktorer i prestetjenesten som fører til at man slutter og hvordan denne kunnskapen kan utnyttes i arbeidet med å skape gode arbeidsforhold for prester.

Vi er takknemlige for tildelingen og de mulighetene den gir.

Emneknagger

Prestetjeneste