Reformasjonsjubileet på nett

Nettsiden for reformasjonsjubileet er nå klar. Der kan du følge med på nyheter i tilknytning til reformasjonsjubileet, få informasjon om arrangementer, og – dersom du står som arrangør av et arrangement i tilknytning til reformasjonsjubileet med mer enn helt lokal interesse, går det an å sende informasjon om arrangementet til jubileets prosjektleder Vidar Kristensen, og be om at arrangementet legges inn i arrangementskalenderen.

Det ligger allerede ute en oversikt over tekster til fire temagudstjenester høsten 2017. De har temaene: «Nåden aleine», «Skaparverket er ikkje til sals», «Frelsa er ikkje til sals» og «Mennesket er ikkje til sals». Det lutherske verdensforbund har utarbeidet ressursmateriale til disse temaene.

En av de første nyhetene på nettsiden er at pave Frans vil delta på en felles katolsk-luthersk minnemarkering i Lund på reformasjonsdagen 31. oktober 2016.

Emneknagger

Kirkeliv