Foto: Emil Skartveit

Foto: Emil Skartveit

Reformasjon nå

Nå er den her, boka om «Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke» som 800 prester neste år skal studere og samtale over.

Sammen med Tarald Rasmussen fra TF er rådgiver Per Kristian Aschim hos Presteforeningen redaktør for boka. Sistnevnte svarer følgende på spørsmålet om hvorfor boka er utgitt.

— Vi spurte: Hvordan kan reformasjonsjubileet brukes til kompetanseutvikling for prestene? Hva med å tilby alle prester i Den norske kirke et kurs hvor de kan bli oppdatert på forskning om Luther, men også tenke igjennom hvordan Luther og luthersk teologi er relevant i vår tid. Hvordan kan Luther være en ressurs for prestene og kirken i dag? Og på hvilke områder er Luther heller et problem eller en utfordring? Boka er studiebok for videreutdanningskurset «Reformasjon nå» hvor prestene i åtte bispedømmer vil delta. Et samlet teologisk fagmiljø står bak kurset og boka.

Hva har dere ønsket?

— Boka består av tekster av Martin Luther som er stilt sammen med tekster av moderne teologer. Ønsket er å belyse temaer som er sentrale for kirkens liv, men også temaer av aktuell samfunnsmessig betydning. Tanken er at prestene skal komme med erfaringer fra sin egen kirkelige praksis, og reflektere over disse erfaringene i dialog med Martin Luther og moderne teologer.

— Hvilke temaer blir tatt opp?

— Utgangspunktet er det sentrale teologiske temaet «Gud». Dernest sentrale praktisk-teologiske temaer som «dåp og antropologi», forkynnelsen («viva vox evangelii»), «døden og de døde», «spiritualitet og mystikk». Tre temaer med aktuell samfunnsmessig – og kirkelig – relevans er «Luther og de andre», bl.a. om Luthers holdning til jøder og muslimer, «familie, kjønn og samliv» og «reformasjon og sosial endring». Boka avrundes med et avsnitt om kirken og kirkens kjennetegn, og en oversiktsartikkel om tendenser i nyere Luther-forskning med vekt på Norden.

Per Kristian Aschim mener at boka er aktuell for flere målgrupper.

— Alle som er opptatt av reformasjonens betydning for dagens teologi, kirke og samfunn vil ha glede av den. Boka gir et bilde av hvordan kirken og teologien forholder seg til Luthers teologi i dag og har temaer som burde ha interesse også for kateketer, menighetspedagoger og diakoner.

Kan det være en tanke å ha Luther-seminar i den lokale kirken basert på boka?

— Absolutt. Boka er et godt ressursmateriale for seminarer og temakvelder. Den burde egne seg godt for studiegrupper eller som kursbok for voksenundervisning.

Hvordan får jeg tak i boka?

De som deltar på videreutdanningskurset «Reformasjon nå» får et eksemplar av boka i kurspakken. Andre kan kjøpe boka i bokhandel eller på nett. Se lenke til forlagets nettbokhandel nedenfor. Presteforeningen har ikke eget salg av boka.