Luthersk Kirketidende gir rabatt til nye medlemmer i PF.

Luthersk Kirketidende gir rabatt til nye medlemmer i PF.

Rabatt på Luthersk Kirketidende

Nye medlemmer i Presteforeningen får 50 % rabatt på Luthersk Kirketidende. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter og kun for ett år.

I over 150 år har Luthersk Kirketidende inspirert norske prester og gitt viktige innspill i den kirkelige debatten. Ingen andre kirkelige tidsskrift siteres så ofte i dagspressen som Luthersk Kirketidende. Bladet trykker også bokmeldinger og artikler om aktuelle kirkelige og teologiske spørsmål.

Luthersk Kirketidende utgis av MF vitenskapelig høyskole, og redaksjonen tar gjerne imot bidrag til bladet. I Luthersk Kirketidende er det rom for å føre en mer dyptgående debatt enn det som vanligvis er mulig i en dagsavis.

Luthersk Kirketidende kommer ut med 12 papirutgaver i året. Abonnenter kan også lese de nyere utgavene elektronisk.

Årsabonnement

Ordinært årsabonnement koster kr. 945,- (studentabonnement 473,-). Kun digital tilgang kr. 845,-.
Nye medlemmer i Presteforeningen får 50 % rabatt det første abonnementsåret!

Ønsker du å benytte deg av tilbudet? Kontakt lutherskkirketidende@mf.no og opplys om medlemskapet ditt i Presteforeningen.

Kategorier

Medlemsfordeler

Emneknagger

Medlemskap