Prosjektkoordinator 50 %

Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Presteforeningen utreder for tiden muligheten for å lage en felles fagorganisasjon. Er du en trygg og entusiastisk person som kjenner en eller flere av våre organisasjoner godt og har troen på dette prosjektet? Da håper vi du vil søke denne stillingen!

Stillingen er midlertidig, i første omgang til mars 2024, med mulighet for forlengelse basert på prosjektets status.

Dette blir hovedoppgavene dine

Sammen med generalsekretærene i de tre organisasjonene vil prosjektkoordinator være sekretariat for prosjektets styringsgruppe og arbeidsgrupper oppnevnt av styringsgruppa. Prosjektkoordinator skal også holde oversikt og sikre framdrift i og mellom prosjektets ulike oppgaver, og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte får god informasjon underveis i prosjektet. 

For å fylle disse oppgavene på en god måte tror vi at du

Det er dessuten ønskelig at du har

Vi tilbyr

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen har prøvetid på 3 måneder.

Vil du bli med i prosjektet?

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt generalsekretær i Presteforeningen Anna Grønvik, gronvik@prest.no eller mobil 970 64 642.

Stillingen rapporterer til felles styringsgruppe for prosjektet. Ansettelsesforholdet vil bli ivaretatt av Presteforeningen.

Det vil være mulig å utvide stillingen med andre oppgaver i Presteforeningens sekretariat dersom det er aktuelt for søker og Presteforeningen.

Det er ønskelig med oppstart snarest mulig.

Søknadsfrist 21. mai

Søknad med CV sendes til gronvik@prest.no

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 22 og vil bli foretatt av de tre generalsekretærene i fellesskap.

Kategorier

Aktuelt