Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken – de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet om standarden på sin tjeneste og profesjonsutøvelse.

Presteforeningens profesjonsetiske dokument har form av et verdidokument som framhever to sentrale verdier som er viktige i prestenes møte med den andre. Disse verdiene er åpenhet og integritet. Profesjonsetikken sikter mot å bidra til forsvarlig praksis i prestens møte med den andre.

Refleksjonsdokumentet «Presten og mediene» inneholder noen grunnleggende råd og testspørsmål for bruk av medier, også sosiale medier, og eksempler til refleksjon og drøfting. Hensikten er å bevisstgjøre prester om hva slags arena medier er og til å tenke igjennom hvordan man framtrer i media.

Heftet kan bestilles fra sekretariatet på pf@prest.no

Profesjonsetikken og andre relaterte artikler

Les profesjonsetikken på nett Seksjon som samler stoff om Profesjonsetikk for prester, presten og mediene, taushetsplikt og avvergeplikt mv.

Emneknagger

Profesjonsetikk