Foto: Kristianne Marøy

Illustrasjonsfoto

Foto: Kristianne Marøy

Illustrasjonsfoto

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en menighet, er det likevel ikke selvsagt at prestejobb står lengst fremme i køen når studier skal prioriteres.

Som prest har du tiden fram til 15. april å overbevise noen du kjenner og mener er egnet, til å søke prestestudier.

– Prestene er trolig Den norske kirkes viktigste rekrutteringsagenter til prestetjeneste. Derfor er det viktig at rekruttering av fremtidige prester legges inn i semesterplanen, sier PFs leder Martin Enstad.

 

Ble selv utfordret

En av den som har gjort det, er Bjørnar Tho (31), kapellan i Søndre Slagen menighet og ferdig prest i 2012.

– Jeg bruker å si at hadde det ikke vært for Oddvar Thorsen i Bugården menighet i Sandefjord, hadde ikke jeg vært prest. Han utfordret meg og fikk meg til å tenke på prestejobb som en ordentlig jobb.

Bjørnar forteller at han syntes utfordringen var morsom. Han var aktiv i konfirmantarbeidet, men hadde ikke tenk den tanken. Likevel startet det en prosess. Det var først da en annen prest litt senere snakket om det samme, at Bjørnar for alvor tenkte over prestetjenesten som et reelt alternativ.

– Det var en som sa: «Vet du hva jeg synes er det beste ved å være prest? At når jeg jobber i kirka trenger jeg ikke ha et engasjement i menigheten i tillegg til jobb.» Det var en setning som kvernet i hodet mitt. Jeg skjønte at det å være prest var å få være heltidsengasjert med noe jeg brant for og samtidig heve lønn.

Bjørnar Tho er klar over prestens ansvar når det gjelder rekruttering av nye prestestudenter.

– Det handler blant annet om hvordan vi snakker om jobben vår. Jeg tror mange arbeidstakere drømmer om en jobb hvor høy indre motivasjon er viktig og hvor en selv får forme jobben sin. Det er et kjempegode som det er viktig å holde fram i samtaler med ungdom.

 

Viktig med rekruttering

Martin Enstad er opptatt av at en av tre prester er over 60 år.

– I tillegg er seks av ti prester over 50 år. Å utdanne en prest tar seks år. Dette betyr at Den norske kirke står ovenfor store rekrutteringsutfordringer de kommende årene.

Han fortsetter:

– Det er i møte med en prest at det er størst sjanse for at lysten på presteyrket vekkes. Vi prester har en kjempeviktig oppgave i å se de som kan være framtidens prester i lokalsamfunnet. Det er viktig at vi utfordrer ungdom til å velge teologistudiet. Del dine egne gleder over studiet og jobben med de som du tenker kan være aktuelle for teologistudiet.

Bjørnar Tho er opptatt av å formidle gleden over prestetjenesten.

– Ja, jeg tenker over det. I min kommunikasjon med denne gruppen er jeg bevisst på å snakke opp prestejobben. Da jeg gikk på videregående og skulle bestemme meg for hva jeg ville bli, hadde ikke prestetjeneste vært en del av yrkesvurderingen om det ikke var for de to prestene som så meg.

Og du er selv en fornøyd prest?

Ja. Absolutt. Det er jeg.