Presteforeningens klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv?

Unios klimapolitiske plattform

Tidligere i vår vedtok Unio en klimapolitisk plattform, som viser hvordan klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle profesjonene som er organisert i Unio.

– Vi har vedtatt fem politiske hovedmål. Disse viser hvordan klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle våre profesjoner. Utfordringen er å jobbe mer tverrfaglig og å ta større plass i debatten fremover, ikke minst i regjeringens klimaråd, sier Unios leder Ragnhild Lied.

Unios fem politiske hovedmål er etter vedtaket at:

Her kan du se en film som viser noen av tiltakene som enkeltpersoner i Unio vil jobbe med fremover.

Hvordan kan vi jobbe for et grønnere kirkelig arbeidsliv?

Presteforeningen var aktivt med i arbeidet med å utforme plattformen. Nå vil vi ta det et steg videre og inn i vår egen arbeidsvirkelighet.

– Vi vil ikke bare synliggjøre at vi har gode holdninger, men også vise at vi kan finne konkrete handlinger, sier Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest og stiftsstyremedlem i Oslo. Han var PFs representant i arbeidsgruppa som la fram forslaget til klimapolitisk plattform for Unios styre.

– Jeg vil ta initiativ overfor sentralstyret om at vi nedsetter en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan PF kan jobbe for et grønnere kirkelig arbeidsliv. Jeg håper at vi kan ha konkrete forslag både når Hovedavtalen skal reforhandles høsten 2019 og ved hovedtariff-forhandlingene i KA i 2020. Kirken burde på dette området kunne være et tariffområde som går foran. Det er ingen tvil om at også vår arbeidsgiver har et tydelig engasjement for klima og skaperverk, sier PFs leder Martin Enstad.

Vi vil gjerne høre medlemmenes forslag til gode tiltak, og kanskje er du en av dem som vil være med i arbeidsgruppa? Ta kontakt med sekretariatet på pf@prest.no