Generalsekretær Ole-Johs. Huuse

Foto: Ann-Elin Wang

Generalsekretær Ole-Johs. Huuse

Foto: Ann-Elin Wang

Presteforeningen resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Presteforeningen har gjennom en årrekke hatt som en del av sin strategi- og handlingsplan å ha et synlig samfunnsengasjement i saker som angår miljø- og klimapolitikk. Blant annet er foreningen tilknyttet både Kirkelig nettverk for klima og miljø og Klimavalgalliansen. Som et praktisk svar på dette engasjementet har foreningens sekretariat dessuten vært Miljøfyrtårn-bedrift siden 2009. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år og generalsekretær Ole-Johs. Huuse er tilfreds med at Presteforeningen ble godkjent enda en gang:

– At vi er Miljøfyrtårnsertifisert gir et viktig signal. Til omverdenen, samarbeidspartnere og bedrifter vi handler med om at vi er opptatt av miljøet og at våre samarbeidspartnere også bør være det, og til medlemmene våre om at Presteforeningen er bevisste på hvilket klimaavtrykk vi setter. Samtidig hjelper Miljøfyrtårn-arbeidet oss til å sikre gode HMS-rutiner i sekretariatet.

– Vi har utviklet målsettinger, handlingsplaner og rutiner med fokus på  både arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, forteller generalsekretæren videre. På sine hjemmesider skriver stiftelsen Miljøfyrtårn at sertifiserte bedrifter får en drift som blir både bedre og mer miljøvennlig. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis.