Kjersti Toppe (Sp, Hordaland) er ny barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikken. (Foto: Ragne B. Lysaker)

Kjersti Toppe (Sp, Hordaland) er ny barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikken. (Foto: Ragne B. Lysaker)

Presteforeningen gratulerer

Presteforeningen gratulerer vår nye minister for tros- og livssynsfeltet, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp, Hordaland).

Toppe har sittet i Stortingets helse- og omsorgskomite fra 2009, og har tidligere vært kommuneoverlege i Bremanger og Bergen.

Vi er godt fornøyd med Hurdalplattformens formuleringer om Den norske kirke (s. 73).

Presteforeningen ser fram til et godt samarbeid.

Martin Enstad

Leder i Presteforeningen