Foto fra Venstres landsmøte 2017

Foto fra Venstres landsmøte 2017

Presteforeningen gratulerer den nye kulturministeren

Den norske kirkes presteforening gratulerer Trine Skei Grande som ny kulturminister.
– Vi er glade for å få en minister som kjenner Den norske kirke godt, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om den nye statsråden som blant annet har sittet i menighetsråd tidligere.

– Det blir spennende å se hvordan hun vil følge opp høringen om ny helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. Både ny lov og den påfølgende stortingsmeldingen om hele tros- og livssynspolitikken vil være avgjørende for rammene om Den norske kirkes virksomhet, sier Presteforeningens leder.

Kategorier

Aktuelt