Trygdeoppgjøret for 2022: fagorganisasjonene og pensjonistene er ikke fornøyde, men heller ikke overrasket.

Trygdeoppgjøret for 2022: fagorganisasjonene og pensjonistene er ikke fornøyde, men heller ikke overrasket.

Oppstart av tariffoppgjørene 2020

Etter at nedstengningen i mars førte til utsettelser skal alle lønnsforhandlinger i alle tariffområder gjennomføres i løpet av høsten.

Frontfaget legger føringer

Det såkalte «frontfaget», det vil si den konkurranseutsatte industrien i Norge, forhandler alltid først. Partene der ble gjennom mekling enige om en økonomisk ramme for lønnsoppgjøret på 1,7 %.

Resultatet fra oppgjøret i frontfaget er normalt førende for rammen i de andre tariffoppgjørene.

Hva betyr økonomisk ramme i denne sammenheng?

Prosentsatsen som den økonomiske rammen utgjør inneholder ikke bare årets eventuelle lønnstillegg, men også ettervirkningene av fjorårets lønnsoppgjør (såkalt overheng) og effekten av ansiennitetsopprykk, stillingsbytter mv. (såkalt glidning). Dette betyr kort fortalt at en ramme på en viss prosent ikke automatisk betyr at den enkelte får denne prosenten i lønnsøkning inneværende år.

Tarifforhandlinger handler om mer enn lønnstillegg

I et hovedoppgjør, som i år, er hele tariffavtalen oppe til forhandling. Tariffavtalen omfatter blant annet bestemmelser om permisjon, arbeidstid og pensjon, i tillegg til lønnssystem.

Planlagte datoer for lønnsoppgjørene 2020

Saker fra Unio om tariffoppgjøret

Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør Unios styre har vedtatt Unios inntektspolitiske uttalelse. Den er førende for årets lønnsoppgjør.
Unios tariffguide Ord og uttrykk fra tariffverdenen. En kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

Kategorier

Aktuelt