Om demens og tro

«Så ta da mine hender og før meg frem»er 
et prosjekt knyttet til Olavsstipendet fra 2009. Her skriver Anne Jørstad skriver om hvordan troserfaringer til personer med demens  får virke inn på kirkens praktiske eldreomsorg.

Prosjektet består av to hoveddeler:
1. En undersøkelse av hvordan mennesker med demens selv forteller om sin tro.
2. En formidling av hvordan legge til rette for trosliv hos mennesker med demens.

Del 1 omfatter kvalitative intervjuer med personer med mild til moderat demens. Intervjumaterialet er analysert med tanke på helhetsinntrykk og meningsdannende enheter. Det er foretatt en sammenfatning av betydningen av deler av materialet.

Del 2 førte til:
En håndbok på nettet om demens og tro: www.demensogtro.no.
Artikkelen ”Vær her, vær her. Ikke slipp taket nå!” Personer med demens forteller om tro og liv. ”Tidsskrift for sjelesorg” nr. 3/2011
Artikkelen ”Tro hos personer med demens” ”Tidsskrift for demens og alderpsykiatri” nr. 4/2011

Etter prosjektet:
Anne Jørstad har senere vært medforfatter av kapitlet ”Miljøbehandling – tro, livssyn og eksistensielle spørsmål” i kurset ”Demensomsorgens ABC Miljøbehandling” som ble lansert høsten 2013 av Kompetansesenteret Aldring og helse. Dette er et videreutdannings-kurs for helsepersonell.

Jørstad har nå utviklet et kurs for menigheter i regi av Kirkerådet hvor arbeidstittelen er ”Glemsk, men ikke glemt”. Høsten 2016 arrangeres et pilotkurs for Horten menighet.

Etter stipendet har Anne Jørstad i blant undervist både helsepersonell og kirkelig ansatte i temaet.

Lenker