Nytt tariffutvalg for Virke

Det er valgt et nytt tariffutvalg for Virke (TU-Virke). Utvalget skal ivareta de faglige og økonomiske interessene til prester og teologer ansatt i virksomheter innen tariffområde Virke. Presteforeningens medlemmer i tariffområde Virke fordeler seg på tre omtrent like store grupper. En tredjedel er tilknyttet Sjømannskirken, en tredjedel er i undervisningssektoren og den siste tredjedelen er fordelt på organisasjoner og virksomheter som for eksempel Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM, private sykehus, familievernkontor og Blåkors.

Valgresultatet

Alle 128 medlemmer i tariffområde Virke fikk invitasjon til å delta i det elektroniske valget av nytt TU-Virke. 30 medlemmer har avgitt stemme.

Til de fire plassene i utvalget var det kun tre kandidater. Til tross for mange forespørsler lyktes det heller ikke å skaffe kvinnelige kandidater til valget. Det kunne stemmes på inntil tre kandidater.

Johannes Høyvik, prest og psykoterapeut på Jæren distrikstpsykiatriske senter fikk 24 stemmer.
Gjerulf Noddeland, sjømannsprest i Albir-Villajoyosa, Spania fikk 21 stemmer.
Jan Helge Gram Eggestøl, sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale sykehus fikk 18 stemmer.

I valget var det en lederkandidat, Jan Helge Gram Eggestøl. Han fikk 25 stemmer.

I valget av varamedlem til Representantskapet fikk de to øvrige kandidatene like mange stemmer (15 stemmer hver). Sekretariatet har foretatt en loddtrekning mellom de to, og Johannes Høyvik ble trukket ut.

Utvalgets oppgaver

TU-Virke skal drøfte og fremme forslag til krav til sentrale forhandlinger i tariffområdet, bistå Presteforeningens arbeidslivsavdeling i forhandlinger, ha sin oppmerksomhet rettet mot hvordan medlemmer ansatt i tariffområde Virke følges opp personalpolitisk av sin arbeidsgiver, drøfte og fremme forslag til satsningsområder for Presteforeningen sitt arbeid innen tariffområde Virke, følge opp målsettinger og tiltak i Presteforeningens strategi- og handlingsplan, uttale seg i saker som Sentralstyret eller Representantskapet ønsker behandlet og ellers behandle andre saker av interesse for medlemmene i dette tariffområdet.

Les mer om TU-Virke her.

Kategorier

Aktuelt