Fra venstre: Jon Aalborg, Ingvild Knudsen Hammernes, Martin Enstad, Ingvild Osberg og Birgit Lockertsen

Fra venstre: Jon Aalborg, Ingvild Knudsen Hammernes, Martin Enstad, Ingvild Osberg og Birgit Lockertsen

Nytt sentralstyre

Generalforsamlingen valgte tirsdag 13.mars nytt sentralstyre for perioden 2018–2021. Det nye sentralstyret består av:

Martin Enstad (42), leder.
Enstad er gjenvalgt for en ny periode. Han har siden han ble valgt som leder ved generalforsamlingen i Alta 2015 hatt permisjon fra stillingen som sokneprest i Skedsmo, Borg bispedømme.

Ingvild Osberg (52), nestleder.
Osberg er prostiprest i Vestre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme. Hun har to perioder som medlem i sentralstyret bak seg og var omstillingstillitsvalgt fra 2014–2016 i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av prestetjenesten fra staten til Den norske kirke.

Ingvild Knudsen Hammernes (41), medlem.
Hammernes er sykehusprest ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Birgit Lockertsen (45), medlem.
Lockertsen er sokneprest i Kroken, Nord-Hålogaland bispedømme.

Jon Aalborg (59), medlem.
Aalborg er sokneprest i Gildeskål, Sør-Hålogaland bispedømme.

 

Varamedlemmer

Tom Krager (53), varamedlem – annet tariffområde
Krager er sjøforsvarsprest i Stavanger.

Jorund Andersen (44), varamedlem.
Andersen er kapellan i Ullern, Oslo bispedømme.

Lars Sigurd Tjelle (53), varamedlem.
Tjelle er sokneprest i Nærbø, Stavanger bispedømme.

Anne Birgitte Bødtker Ruus (50), varamedlem.
Ruus er administrasjonsleder og diakon i Rossabø menighet, Haugesund.