Members of the ENHCC Committee elected at Debrecen in June 2016

Members of the ENHCC Committee elected at Debrecen in June 2016

Nytt forskningsinstitutt for studier for – og av – sykehusprester

Det europeiske nettverket for helseprester (ENHCC) har tatt initiativ til å etablere et forskningsinstitutt i tilknytning til universitetet i Leuven, Belgia. Presteforeningen er medlemmer av dette nettverket og medlemmene vil kunne benytte seg av ressurser forskningsinstituttet disponerer.

ERICH (European research institute for chaplains in healthcare)  ble stiftet for å fremme sykehuspresters forskningsaktivitet på egen praksis og dermed oppmuntre til refleksjon over det teoretiske fundament for åndelig omsorg. ERICH søker å støtte en slik forskning gjennom utdanning og opplæring med sikte på å styrke åndelig omsorg for pasienter, deres kjære og helsepersonell.

Mål

Initiere forskning for å kunne tilby best mulig åndelig omsorg ved sykehusprester til pasienter, deres kjære og ansatte.

Fremme betydningen av forskning i åndelig omsorg av sykehusprester.

Gi opplæring, ressurser og veiledning til sykehusprester som er interesserte i forskning på åndelig omsorg.

Søke globalt samarbeid og dialog med forskningsorienterte institusjoner og individer.

Oversette, publisere og spre eksisterende forskning innenfor åndelig omsorg av sykehusprester.