Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Ny ressurs: Salmeverktøyet fra Norsk hymnologisk forening

Norsk hymnologisk forening har utarbeidet en ny ressurs til salmevalget til gudstjenensten. Alle søn- og helligdager med egen kollektbønn, 83 i alt, har fått sin side i Salmeverktøyet.

Artiklene følger ikke hver enkelt tekstrekke, men tar utgangspunkt i dagens bønn. Hver artikkel er bygd opp med en kort innledning om dagen, dagens bønn, kommentarer til dagens bønn, salmevalg, med «den uunngåelige salmen», «den uventede salmen» og «den utfordrende salmen». 41 kvinner og 42 menn fra det ganske land og sjømannskirka med har bidratt.

Vi har også samlet lenker til en rekke andre ressurser til prestetjenesten på prest.no.

Ressurser til gudstjenester og kirkelige handlinger finner du her.