Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Ny organisasjon?

Spesialutgave av InterCollegas og elektronisk undersøkelse.

I begynnelsen av august vil Presteforeningen sende ut en spesialutgave av InterCollegas til alle medlemmer om en mulig sammenslåing av Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund og Presteforeningen. Heftet inneholder blant annet en beskrivelse av organisasjonen, politisk plattform og et forslag til lover.

I andre halvdel av august sender vi ut en elektronisk undersøkelse og ber våre organer si sin mening om dette. Det er derfor viktig at alle forsøker å legge et møte mellom 15. august og slutten av september. Svarfristen er 30. september. Vi oppfordrer alle våre lag og utvalg å arrangere møter i denne forbindelse både på lokalt og regionalt nivå.

Emneknagger

Tillitsvalgt