Ny doktorgrad: Kjønn i himmelen?

Åste Dokka er seniorrådgiver i Bispemøtet og for mange også kjent som spaltist i Vårt Land. Fredag 30.september forsvarte hun sin avhandling for phd-graden ved Teologisk Fakultet.

Avhandlingens tittel er: Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler” Undertittelen er: ”There is no longer male and female, for all of you are one in Christ Jesus”.

 Hva er det frelste, oppstandne mennesket? Med utgangspunkt i tekster av Ireneus (født ca.130-død ca. 200) og Judith Butler (f. 1956) stiller Åste Dokkas avhandling spørsmål om frelse og teologisk menneskesyn.

Ireneus lære om frelsen kalles ”rekapitulasjon”. I det ligger tanken om at vi i frelsen blir ført tilbake til de menneskene vi var tenkt å være fra skapelsen av.

Judith Butler er filosof , særlig kjent for boka ”Gender trouble”  (1990)som av mange er ansett som den viktigste boka om feminisme og skeiv (queer) teori. Hun mener det ikke finnes et fast ”selv”, ei heller en fast kjønnsidentitet, men at mennesket blir til gjennom relasjonene.

I spennet mellom tekstene fra to svært forskjellige tenkere, leter Åste Dokka etter nye måter å tenke om mennesket, kjønn og frelse.

Åste Dokka ble intervjuet i Vårt Land mandag 3. oktober, under overskriften ”Kvinner kommer til himmelen”.  Noen trekker på kanskje på smilebåndet over en slik overskrift, men gjennom historien har teologer hevdet at mennesket gjenoppstår uten kjønn, eller også at alle blir menn. ”Vi skal møtes igjen i himmelen, og vi kommer til å ha kjønn,” konkluderer Åste Dokka.

Emneknagger

Bibelen