Novemberkonferansen 2018: Ungdommens råskap

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep inviterer i år til en endags novemberkonferanse torsdag 29. november 2018 kl. 09.00-16.00 i Storsalen, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo.

Temaet er «Ungdommens råskap?» Om ungdomskultur, seksualitet, pornografi og grenser.

Bidragsytere: Oddfrid Skorpe Tennfjord, Morten Lundgren, Elise Ottesen Søvik, Svein Haugsgjerd, Kari Stefansen, Mariann Lindtjørn m.fl..

Hvordan påvirker pornografi relasjoner og atferd? Hva er et kristent utgangspunkt for å snakke om ung seksualitet? Hvordan møter vi dagens unge og forebygger at overgrep skjer? Og hva skjer i våre møter med mennesker, der temaet er seksualitet?

Novemberkonferansen er en årlig og tverrfaglig konferanse, og er i år et samarbeid med Blå Kors og KFUK-KFUM.

Pris: Kr. 750,- (reise og overnatting kommer i tillegg)

Dagen før, onsdag 28. november, arrangerer Blå Kors Nordisk konferanse om tweens og skam. Samme dag kl. 19.00 arrangeres åpen og gratis temakveled om skam med Marie Farstad. Også disse arrangementene finner sted i Storsalen, Staffeldts gate 4.