Prest på prekestol i middelalderkirke

Foto: Kristianne Marøy

Prest på prekestol i middelalderkirke

Foto: Kristianne Marøy

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Det Nordiske Homiletikknettverket møtes annet hvert år. I den sammenheng arrangeres det Nordisk Homiletikkonferanse i København 24.-25. august 2017. Konferansen har pleid å være åpen for prester fra arrangørlandet. I år er prester fra alle de nordiske land velkommen.

Årets tema er «Æstetik, erkendelse og tro». Ved siden av teologer er det bidrag ved en kunstmaler, en skuespiller og en forfatter (Linn Ullmann).

Konferansen består av foredrag og workshops med bidragsytere fra Danmark, men også fra de øvrige nordiske land. Fra Norge deltar bl.a. Jan-Olav Henriksen, Tone Stangeland Kaufmann og Linn Sæbø Rysstad.

Presteforeningen gir stipend til konferanseavgift, overnatting og reise for inntil 2 deltakere, begrenset oppad til kr. 4000,- pr. deltaker.

Prosedyre ved konferansestipend

Presteforeningen gir støtte til deltakere på utvalgte konferanser og seminarer.  Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som foreslår kandidater. Foreslå gjerne deg selv til dine tillitsvalgte. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold innenfor angitte rammer.

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser støttet/betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet og/eller Inter Collegas. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Frist for innsending av forslag 01.04.2017.