Leder i Presteforeningen, Eva Klokkerud (Foto: Helene Moe Slinning)

Leder i Presteforeningen, Eva Klokkerud (Foto: Helene Moe Slinning)

Nei da, prestenes fagforening legges ikke ned!

Av Eva Klokkerud, leder i Presteforeningen
Dette innlegget ble først publisert i Dagen 4. mai 2024

Lesere av Dagen ble 3. mai servert overskriften «Legger ned prestenes fagforening». Som leder av Presteforeningen kan jeg forsikre at foreningen lever i beste velgående og tar grep for å møte de neste hundre årene som norske presters fag- og profesjonsforening.

Som Dagens redaksjonelle artikkel litt mer nøkternt også meldte, har vi vedtatt å samle kreftene våre med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) i et nytt felles profesjonsforbund.

Jeg kan forsikre at dette er det motsatte av å legge ned Presteforeningen – eller si «takk for seg», som det også ble omtalt som i artikkelen.

Ved å samle kreftene med diakoner og undervisningsansatte, som vi allerede i dag har godt samarbeid med og kjemper sammen med om høyere lønn og rettigheter, sikrer vi tvert imot grunnlaget for å opprettholde et godt servicenivå for våre medlemmer. Vi samler sekretariatene, øker samarbeidet mellom de tre profesjonenes tillitsvalgte og får sammen mer ressurser til rådighet.

Vi har brukt god tid på å komme frem til den nye organisasjonsmodellen. Alle tre foreninger har gjennomført interne høringer, og medlemmenes innspill er blitt hørt. Resultatet er blitt et felles profesjonsforbund som alle de tre foreningene med overbevisende flertall har gått inn for i løpet av våren 2024.

Det er videre misvisende når Dagen skriver at det nye forbundet allerede nå har «lyst ut en stilling der de leter etter en generalsekretær og seniorrådgiver.» Styret vil ansette generalsekretær når den tid kommer.

Stillingsannonsen Dagens journalist har plukket opp, er lyst ut av KUFO der mangeårig generalsekretær nå går av med pensjon. Som det framgår av annonsen, søker KUFO etter en som kan gå inn i det nye sekretariatet som seniorrådgiver. Frem til sammenslåingen er gjennomført, vil vedkommende ivareta rollen som generalsekretær i KUFO.

På stiftelsessamling 13. juni blir det valgt et interimsstyre som får ansvar for å etablere det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Det er allerede avklart at en representant for den klart største av de tre foreningene, Presteforeningen, skal lede dette styret.

Sekretariatsfunksjonene og det administrative arbeidet fram mot ny felles organisasjon ledes av Presteforeningens generalsekretær, i tett samarbeid med generalsekretærene i de to andre forbundene.

Ut over de praktiske grunnene til en sammenslåing har vi også en høyere himmel over vår nye sammenslutning. Vårt mål er å bygge videre på et fellesskap av tre profesjoner som i sitt daglige virke står sammen i kirkens tjeneste.

Vi mener at vår snart 125 år gamle forening for norske prester med dette har tatt et fremtidsrettet valg. Presteforeningen lever videre i et sterkere fellesskap til beste ikke bare for egne medlemmer, men også for evangeliet og kirken.

Kategorier

Aktuelt