Nå starter tariffoppgjøret i KA

Mandag 11.juni kl 10 møtes partene for å overlevere de første kravene i tariffoppgjøret for organer i Den norske kirke. Forhandlingene vil foregå denne og neste uke, med siste ordinære forhandlingsdag torsdag 21.juni.
– Et av de krevende elementene i årets forhandlinger er samordning av de to avtaleverkene for fellesrådene og Den norske kirke (rettssubjektet) så langt det er mulig, sier Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad.

– Da Den norske kirke (r) ble en del av tariffområde KA var det et krav fra arbeidstakersiden at vilkår vi hadde med oss ut av staten skulle videreføres hos ny arbeidsgiver. Dette ble løst ved at Den norske kirke (r) fikk en tilleggsavtale til KAs hovedtariffavtale. En samordnet avtale må ikke svekke det materielle innholdet i bestemmelsene, sier Mollestad.

Alle arbeidstakerorganisasjonene som er medlem i Unio leverer felles krav til forhandlingene.

Kategorier

Aktuelt