Prest holder grønn stola

Foto: Kristianne Marøy

Prest holder grønn stola

Foto: Kristianne Marøy

Nå får også fellesrådsansatte støtte til liturgiske klær

Etter initiativ fra arbeidstakerorganisasjonene og KA har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, og Kirkerådet dekker utlegg på inntil 16.290 kroner.

Ved forhandlingene om særavtale om arbeidstøy for to år siden krevde arbeidstakerorganisasjonene felles ordning for vigslede medarbeidere med hensyn til utlegg til liturgiske klær. Det ble da enighet om og protokollført at partene skulle løfte forslag om en felles nasjonal ordning inn til Kirkerådet/Kirkemøtet.

Det foreligger nå positivt svar fra Kirkerådet. Ordningen vil fungere slik:

Skal reguleres årlig

Ordningen gjelder for medarbeidere som vigsles til tjeneste etter 1. januar 2021. Klærne tilhører den ansatte, som selv må sørge for forsikring.

Tilskuddet er nå på 16.290 kroner, men skal reguleres årlig etter konsumprisindeksen per 10. oktober. Kirkerådet vil komme tilbake til de praktiske rutinene for ordningen.

Kategorier

Aktuelt