Møte i Nordiske presteforeningers samarbeidsorgan

I år Presteforeningen vertskap når Nordiske presteforeningers samarbeidsorgan (NPS) møtes, 28.-30.august i Oslo. Det årlige møtet samler ledelsen fra prestenes største fagforeninger i Finland, Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Norge.

– Vi holder jevnlig kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner og jeg ser fram til to viktige dager med erfaringsutveksling og faglig inspirasjon, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.
– Det er alltid nyttig å høre hvordan de andre forbundene arbeider, for det er mange problemstillinger som vi deler på tvers av landegrensene. De senere årene opplever stadig flere at kirken står overfor nye rekrutteringsutfordringer, og at lønns- og arbeidsvilkårene for prester er under press på ulike måter.

Statuttene for NPS ble vedtatt allerede i 1969. Der kan man lese at NPS særlig skal fremme samarbeid om lønns- og organisasjonsspørsmål og gjensidig informasjon om kirkelig virksomhet.

Under årets møte står dagsaktuelle saker fra de ulike forbundene på agendaen første dag, sammen med en samtale med biskop Helga om hvordan Den norske kirke utfordres av det livssynsåpne samfunnet. Denne tematikken fortsetter på dag to, når NPS-deltakerne skal møte prester som i sin arbeidshverdag lever særlig tett på denne utfordringen. Det blir besøk hos feltprestkorpset på Akershus festning, hos Holmlia menighet og Kirkens bymisjon Tøyenkirken.

Kategorier

Aktuelt