Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Skal kirken fortelle eventyr? Kirkerådets kulturkonferanse har som tema Mer enn eventyr – om livsmestring og livstolkning i vår kulturarvs fortellinger. Fortellere, teaterfolk og fagfolk fra teologi og litteratur deltar. Seminarer om bibelterapi, litteraturgudstjeneste, kirkerommet og livsmestring og livstolkning i eventyrene.

Eventyr, bibelfortellinger, fortellinger fra Koranen og urfolks fortellinger.

Bidragsytere: Berit Tversland, Rolv Nøtvik Jakobsen, Helga Samset, Marit Akerø, Mehda Zolfqari, Meerhke Krihke Lein Bientie med flere.

Konferansen finner sted på Anker hotell i Oslo.

Pris kr. 2 200,-.

Se program nedenfor.