Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Menn i mellom

Master i klinisk sjelesorg (30 ECTS), Det teologiske menighetsfakultet, våren 2015 skrevet av B. Lennart Persson:

Menn imellom: En kvalitativ studie av forventninger og behov i møte med sjelesørgere hos menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mot gutter og menn er et tema som i det siste har vært gjenstand for økt interesse i samfunnet og innenfor forskning. Sjelesorg i møte med overgrepsutsatte kan sees som et tilbud som gir mestringshjelp og bidrar til helingsprosesser. Denne studien tar for seg overgrepsutsatte menns opplevelse av sjelesorgskontakt. Det blir utviklet kunnskap innenfor relasjonelle kategorier om problemområder og bearbeidelsesbehov hos menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i en menighetssammenheng. Bearbeidelse blir diskutert i et kjønnsperspektiv. Videre blir det utviklet kontekstbestemte beskrivelser for sjelesørgerisk kompetanse og sjelesorg i møte med overgrepsutsatte. Her blir positive og problematiske sider ved sjelesorgsutøvelsen drøftet. Sjelesorgen har i denne sammenhengen i hovedsak en støttende rolle og en rolle som tilrettelegger for helende prosesser. Sjelesorgens mest fremtredende funksjoner i studien er å tilby omsorg og krisestøtte samt å tilby et eksistensielt rom for bearbeidelsen. Kjønn har betydning i sjelesorgen som en faktor i menns bearbeidelse av overgrepserfaringer. Andre spørsmål om hvordan kjønn innvirker på sjelesorgen blir også drøftet.

 

 

Lenker

Emneknagger

Sjelesorg